Vergoedingen

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de behandeling geheel of gedeeltelijk vanuit de
aanvullende verzekering (Alternatieve Geneeswijze).

• Er is geen verwijsbrief nodig.
• Geen betaling vanuit ‘Wettelijk verplicht Eigen Risico’.

Op de website van de VNRT kan u in het vergoedingenoverzicht nakijken of de behandeling door
uw zorgverzekeraar vergoed wordt.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Wij adviseren u om voor de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de
hoogte van de vergoedingen.

Meer informatie:
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/reflexzonetherapie